System informacji przestrzennej | Comarch ERGO

E- usługi dla administracji publicznej i samorządowej

Comarch ERGO to system dedykowany dla administracji samorządowej, który umożliwia współpracę wydziałów urzędów gmin, powiatów i województw oraz innych jednostek z nimi powiązanych. Oprogramowanie dostarcza zintegrowana platformę prowadzenia wymaganych prawem rejestrów i ewidencji.

Architektura Systemu daje możliwość funkcjonowania jako elektroniczne centrum usług wspólnych gospodarki przestrzennej wielu jednostek administracji publicznej.

Kompleksowa platforma Comarch daje użytkownikom możliwość definiowania hierarchii poszczególnych poziomów administrowania systemem, zgodnie z podziałem jednostek i przynależących wydziałów.

Gminy

Powiaty

Miasta na prawach powiatu

Województwa

Dlaczego oprogramowanie Comarch ERGO?

Użytkownik ma dostęp do wszystkich informacji z poziomu mapy

Comarch ERGO prezentuje aktualne dane zawarte w rejestrach i ewidencjach systemu w postaci map tematycznych.

System spełnia wymagania Krajowych Ram Interoperacyjności

Nasze rozwiązanie zapewnia interoperacyjność i referencyjność rejestrów i ewidencji.

Czym jest Comarch ERGO?

Pobierz portfolio naszego produktu. Miłej lektury!

Czym jest Comarch ERGO?

Foldery i case study

 • Wdrożenie WODGiK

  Wdrożenie WODGiK

  E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych dla województwa opolskiego
 • Platforma Comarch ERGO

  Platforma Comarch ERGO

  Kompleksowe rozwiązanie do prowadzenia gospodarki przestrzennej
 • Geodezja i kartografia

  Geodezja i kartografia

  System zarządzania zasobem geodezyjnym i kartograficznym
 • Planowanie przestrzenne

  Planowanie przestrzenne

  Rejestr planów przestrzennych, wypisy i wyrysy
 • Centrum Usług Wspólnych

  Centrum Usług Wspólnych

  Zintegrowana gospodarka przestrzenna miasta
  Zobacz wszystkie foldery