System informacji przestrzennej | Comarch ERGO

Dlaczego oprogramowanie Comarch ERGO?

Użytkownik ma dostęp do wszystkich informacji z poziomu mapy

Comarch ERGO prezentuje aktualne dane zawarte w rejestrach i ewidencjach systemu w postaci map tematycznych.

System spełnia wymagania Krajowych Ram Interoperacyjności

Nasze rozwiązanie zapewnia interoperacyjność i referencyjność rejestrów i ewidencji.

Czym jest Comarch ERGO?

Pobierz portfolio naszego produktu. Miłej lektury!

Czym jest Comarch ERGO?

Foldery i case study

 • Platforma Comarch ERGO

  Platforma Comarch ERGO

  Kompleksowe rozwiązanie do prowadzenia gospodarki przestrzennej
 • Geodezja i kartografia

  Geodezja i kartografia

  System zarządzania zasobem geodezyjnym i kartograficznym
 • Planowanie przestrzenne

  Planowanie przestrzenne

  Rejestr planów przestrzennych, wypisy i wyrysy
 • Centrum Usług Wspólnych

  Centrum Usług Wspólnych

  Zintegrowana gospodarka przestrzenna miasta
  Zobacz wszystkie foldery