System informacji geograficznej (GIS)

Zintegrowana platforma do zarządzania danymi systemu GIS

Zalety naszego rozwiązania

 • Scentralizowane zarządzanie danymi przestrzennymi
 • Jeden wspólny komponent mapowy
 • Pełna konfiguracja map tematycznych
 • Wyświetlanie na mapie plików z lokalnego dysku
 • Łatwa kalibracja plików rastrowych
 • Automatyczne generowanie produktów kartograficznych
Zalety naszego rozwiązania

Korzyści

 • wizualizacja danych dotyczących zarządzania infrastrukturą drogową na mapie
 • integracja informacji w oparciu o aktualne dane referencyjne
 • praca bez ograniczeń w zakresie liczby stanowisk w systemie opartym o przeglądarkę internetową
 • możliwość udostępniania wybranych informacji w geoportalu zewnętrznym
 • współdzielenie danych pomiędzy jednostkami administracji samorządowej i zarządami dróg
 • łatwa kontrola dostępów do danych w systemie