Platforma usług elektronicznych | Comarch ERGO

E- usługi dla administracji publicznej i samorządowej

Comarch ERGO to system dedykowany dla administracji samorządowej, który umożliwia współpracę wydziałów urzędów gmin, powiatów i województw oraz innych jednostek z nimi powiązanych. Oprogramowanie dostarcza zintegrowana platformę prowadzenia wymaganych prawem rejestrów i ewidencji.

Architektura Systemu daje możliwość funkcjonowania jako elektroniczne centrum usług wspólnych gospodarki przestrzennej wielu jednostek administracji publicznej.

Kompleksowa platforma Comarch daje użytkownikom możliwość definiowania hierarchii poszczególnych poziomów administrowania systemem, zgodnie z podziałem jednostek i przynależących wydziałów.

Gminy

Powiaty

Miasta na prawach powiatu

Województwa

Skontaktuj się z ekspertem Comarch


Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.Przejdź do formularza