Utrzymanie dróg | Comarch ERGO

Konferencje

Zapoznaj się z relacjami z naszych konferencji i zobacz jakie wydarzenia odbędą się wkrótce

Roboty budowlane

Umożliwia rejestrowanie i zarządzania zdarzeniami związanymi z prowadzeniem prac budowlanych (budowy, remonty, przebudowy), dokumentowanie całego procesu budowalnego począwszy od planowania inwestycji, a skończywszy na jej odbiorach i przeglądach gwarancyjnych. Do każdej pracy budowlanej użytkownik może przypisać dokumentację techniczną, informację o zakresie wykonanych prac, dowolne dokumenty i załączniki, takie jak pozwolenia na budowę, dokumentację fotograficzną, informację o gwarancjach i przeglądach gwarancyjnych i protokołach odbioru. Każde zdarzenie posiadające datę (np. zgłoszenia gotowości do odbioru, gwarancje, przeglądy gwarancyjne) posiada swoje odzwierciedlenie w kalendarzu, który stanowi harmonogram zdarzeń w związku z daną inwestycją drogową.

Terminarz drogowy

Pobiera wszystkie terminy zdarzeń, jakie mogą wystąpić w administrowaniu drogami, występujące w poszczególnych modułach systemu ERGO takie jak terminy prac budowlanych, gwarancji i przeglądów gwarancyjnych, terminy wystąpienia awarii i usterek, prac bieżących związanych z ich usunięciem, terminy zajęć pasa drogowego, organizacji ruchu drogowego, terminy wystąpienia i zakończenia utrudnień drogowych itp. Terminy te prezentowane są w formie harmonogramu na kalendarzu, a także jako wykaz terminów w postaci raportu z możliwością wyszukiwania zdarzeń spełniających określone warunki.
Terminarz drogowy

Dziennik Objazdów

Umożliwia zarządcy spełnienie wymogów prawnych związanych z prowadzeniem dziennika objazdów, które są jednym z ważniejszych działań statutowych zarządcy drogowego. Dzięki modułowi, można łatwo i szybko zaplanować objazd drogi, zarejestrować ewentualne usterki i wady związane z danym objazdem. Moduł jest ściśle zintegrowany z modułem „Utrzymanie bieżące”, gdzie rejestrowane są informacje o pracach związanych z usunięciem awarii i usterek. Oba moduły funkcjonują również w wersji na urządzeniach mobilnych z wykorzystaniem lokalizacji GPS

Utrzymanie Bieżące

Umożliwia wprowadzanie awarii i usterek występujących na drogach w sposób ściśle zintegrowany z modułem dziennika objazdów i aplikacją mobilną. Moduł pozwala na określenie rodzaju awarii lub usterki, jej priorytetu oraz parametrów technicznych wraz z jej lokalizacją, a także na zlecanie prac bieżących związanych z ich usunięciem oraz umożliwia rejestrowanie informacji dotyczących ich usunięcia.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch


Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.Przejdź do formularza

Utrudnienia zimowe

Comarch ERGO umożliwia rejestrowanie meldunków „Akcji Zima” na mapie tematycznej zimowego stanu dróg. Informacje o utrudnieniach zimowych są publikowane na ogólnie dostępnym Informatorze Drogowym. System zapewnia również rejestrowanie czasu pracy poszczególnych pojazdów utrzymania zimowego, dyżurów, zużycia materiałów oraz rozliczania kosztów.

Informator drogowy

Geoportal dedykowany dla kierowców integrujący w jednym miejscu pełną informację o stanie dróg, utrudnień i pogody na drogach w danym regionie. Zawiera informacje pozyskiwane i przetwarzane w ramach modułów utrudnienia zimowe, utrudnienia drogowe i prace budowlane.

Kompendium wiedzy o utrzymaniu dróg

 • Comarch ERGO 3D

  Comarch ERGO 3D

  Wizualizacja i pomiary danych ze skaningu mobilnego
 • Infrastruktura drogowa

  Infrastruktura drogowa

  Monitoring dróg
 • Infrastruktura drogowa

  Infrastruktura drogowa

  Utrzymanie dróg
 • Infrastruktura drogowa

  Infrastruktura drogowa

  Zarządzanie majątkiem drogowym