Case Study | Comarch ERGO

 • E-usługi

  E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych dla województwa opolskiego

 • Zarządzanie drogami

  Wdrożenie w Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei we Wrocławiu

 • Planowanie przestrzenne

  Budowa informatycznego systemu ewidencji danych przestrzennych

 • Zarządzanie drogami

  Wdrożenie w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

 • Geodezja i kartografia

  Informatyzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego w powiecie bielskim