ZARZĄDZANIE INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ

Comarch ERGO stanowi kompleksowa platformę zarządzania infrastrukturą drogową, na którą składa się zarządzanie majątkiem drogowym, zarządzanie utrzymaniem bieżącym i długoterminowym dróg oraz zarządzanie monitoringiem dróg. Podstawą funkcjonowania systemu są dane ewidencji dróg i obiektów drogowych, którą zarządcy drogowi muszą prowadzić zgodnie z wymaganiami prawa.