SYSTEM TRANSPORTOWY

Sprawne funkcjonowanie drogowego transportu zbiorowego determinuje rozwój zarówno pojedynczych miejscowości, jak i całych regionów. Wymaga rozpoznania potrzeb przewozowych, ustalenia sieci komunikacyjnej oraz zapewnienia odpowiednich warunków funkcjonowania transportu publicznego. Udostępnienie obywatelom informacji o sposobie zorganizowania transportu zbiorowego jest obowiązkiem administracji publicznej.

Ewidencja systemu transportu zbiorowego

System pozwala na ewidencjonowanie informacji dotyczącej sposobu zorganizowania transportu zbiorowego, na który składają się przystanki komunikacyjne, trasy przejazdów poszczególnych linii komunikacyjnych (relacje tam i z powrotem), godzin odjazdów pojazdów komunikacji miejskiej (autobusów, trolejbusów, tramwajów). Dane dotyczące transportu zbiorowego przechowywane są w powiązaniu z danymi przewoźników, a trasy przejazdów poszczególnych linii komunikacyjnych są wizualizowane na mapie.

Dostęp do informacji o transporcie zbiorowym

Z poziomu informacji o przystanku, użytkownik systemu posiada dostęp do wszystkich informacji o liniach komunikacyjnych przebiegających przez danych przystanek Moduł pozwala także na rejestrację awarii związanych z danym przystaniem oraz informacji o pracach związanych z ich usunięciem. Moduł pozwala także na rejestrację informacji o punktach dystrybucji biletów.

Strefy parkowania

Moduł umożliwia prowadzenie ewidencji stref parkowania, na które składają się miejsca normatywne, miejsca dla niepełnosprawnych oraz miejsca parkingowe płatne. System pozwala także na ewidencjonowanie informacji o strefach parkingowych oraz informacji o związanych z nimi parkometrach.

Publikacja danych na Geoportalu

Dane dotyczące publicznego transportu zbiorowego oraz stref parkowania mogą być dostępne z poziomu Geoportalu publicznego, zapewniając obywatelom dostęp do informacji o trasach komunikacyjnych, godzinach odjazdu z przystanków poszczególnych linii komunikacyjnych oraz punktach dystrybucji biletów.