Zarządzanie dokumentami

Podstawą prowadzenia wiarygodnych rejestrów publicznych są prawomocne dokumenty, stanowiące podstawę tworzenia odpowiednich pozycji rejestrowych. Jednocześnie rejestry i ewidencje, w ramach obsługiwanych przez nie procesów, generują dokumenty stanowiące podstawę wpisów do rejestrów publicznych. Dualizm ten powoduje często wielokrotne pozyskiwanie tych samych danych w systemach dziedzinowych oraz elektronicznych obiegach dokumentów.

Geolokalizacja dokumentów

ERGO udostępnia e-usługi zapewniające właściwą geolokalizację dokumentów w stosunku do danych referencyjnych: numerów porządkowych budynków oraz działek ewidencji gruntów. Dzięki temu możliwie jest znalezienie w systemie wszystkich dokumentów związanych z daną działką ewidencyjną lub adresem. Można także odnaleźć wszystkie dokumenty dla obszaru wskazanego na mapie.

Integracja z obiegiem dokumentów

ERGO udostępnia e-usługi zapewniające współpracę z elektronicznym obiegiem dokumentów (EOD) funkcjonującym w urzędzie, zapewniając automatyczną wyminę metadanych o dokumentach i ich sprawach. Dzięki temu dokumenty i sprawy procedowane w EOD mogą być dostępne bezpośrednio z poziomu mapy wraz z zaawansowanymi funkcjami ich wyszukiwania. Dane zawarte w obiegach dokumentów mogą być prezentowane w postaci konfigurowalnych map tematycznych.

Integracja z e-PUAP

ERGO udostępnia e-usługi umożliwiające współpracę z brokerami odpowiedzialnymi za komunikację z elektroniczną Platformą Usług Administracji Publicznej (ePUAP). System udostępnia obywatelom i przedsiębiorcom elektroniczne formularze, które są automatycznie przekazywane do elektronicznego repozytorium dokumentów. Jest ono zintegrowane z systemami dziedzinowymi, gdzie mogą być one bezpośrednio procedowane w ramach obsługiwanych przez nie procesów.