GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW

ERGO pozwala na szczegółowe opisanie substancji zabytkowej, eksponując walory kulturowe każdego z obiektów wprowadzonych do rejestru, ułatwia opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami, służącego rozwojowi samej gminy poprzez dążenie do poprawy stanu zachowania zabytków. System pozwala na przechowywanie danych dotyczących lokalizacji zabytków, kart adresowych zabytków oraz dokumentacji fotograficznej i źródłowej. Moduł pozwala także na przechowywanie pism oraz inspekcji związanych z zabytkiem.

Karta adresowa zabytku

ERGO pozwala na rejestrowanie, edytowanie, drukowanie kart adresowych zabytku wraz z załącznikami, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011r. System umożliwia generowanie karty adresowej zabytku. Kartę można wzbogacić o załączniki w postaci fotografii oraz dokumentów opisowych, wybierając jedno z nich, jako główne zdjęcie na karcie zabytku.

Integracja z EGiB i EMUiA

ERGO pozwala na określenie zakresów przestrzennych zabytków na podstawie danych ewidencji gruntów i budynków oraz zapewnia odniesienie przestrzenne zabytków do danych adresowych zawartych w ewidencji miejscowości ulic i adresów. Zapewnia także dostęp do aktualnych danych przedmiotowych i podmiotowych dotyczących danego zabytku.