Gospodarka i zasób nieruchomości | Comarch ERGO

Konferencje

Zapoznaj się z relacjami z naszych konferencji i zobacz jakie wydarzenia odbędą się wkrótce

System umożliwiający gospodarkę nieruchomościami w zakresie ewidencji rejestru miejscowości, ulic i adresów (EMUiA)

Użytkowanie wieczyste i trwały zarząd

Prowadzenie i rozliczanie kart opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu, naliczania przypisów, uwzględniania bonifikat, rozkładania płatności na raty, ewidencjonowania wycen. Moduł zapewnia ścisłą integrację z modułem Zasób nieruchomości. Pozwala na zautomatyzowanie procesu aktualizacji opłat w związku ze zmianą wartości nieruchomości lub stawki procentowej opłaty rocznej. Automatyzuje proces generowania dokumentów, w tym zawiadomień o wysokości opłaty, wypowiedzeń dotychczasowej wysokości opłaty rocznej oraz wypowiedzeń w przypadku zmiany wysokości stawki procentowej.
Użytkowanie wieczyste i trwały zarząd

Skontaktuj się z ekspertem Comarch


Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.Przejdź do formularza

Innowacyjny system do ewidencji nieruchomości

Foldery i materiały o planowaniu przestrzennym

 • Gospodarka nieruchomościami

  Gospodarka nieruchomościami

  Opłaty z tytułu udostępniania nieruchomości
 • Gospodarowanie zasobem nieruchomości

  Gospodarowanie zasobem nieruchomości

  Prowadzenie ewidencji zasobu nieruchomości oraz gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste i trwały zarząd
 • Książka obiektu budowlanego

  Książka obiektu budowlanego

  Zarządzanie dokumentacją obiektu budowlanego, nadzór nad jej poprawnością
 • Decyzje lokalizacyjne

  Decyzje lokalizacyjne

  Decyzje lokalizacyjne dotyczące planowania przestrzennego
  Zobacz wszystkie materiały