Roadshow Łódź

Łódź, 16.03.2018 - 16.08.2018

Serdecznie zapraszamy na konferencję pt. „Wykorzystanie zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zintegrowanej gospodarce przestrzennej”, która odbędzie się 16 marca 2018 r. w oddziale firmy Comarch w Łodzi ul. Stefana Jaracza 78, Łódź

Tematyka zainteresuje przede wszystkim osoby odpowiedzialne w jednostkach samorządu terytorialnego za podejmowanie kluczowych decyzji w zakresie geodezji i kartografii, gospodarowania zasobem nieruchomości oraz planowania przestrzennego.

Dzięki udziałowi w tym wydarzeniu dowiecie się Państwo, w jaki sposób zbudować samorządowe Centrum Usług Wspólnych z wykorzystaniem nowoczesnej platformy gospodarki przestrzennej Comarch ERGO.

Agenda:

9:30-10:00        Rejestracja

10:00-10:50       Panel ogólny:

  • Comarch ERGO jako elektroniczna platforma prowadzenia zintegrowanej gospodarki przestrzennej. Prezentacja systemu on-line. Paweł Szmajda.

10:50-13:10        Panel geodezyjny:

  • Elektroniczne konto geodety jako darmowa platforma e-usług aktualizacji baz danych mapy zasadniczej. Prezentacja przykładowego procesu aktualizacji baz danych zasobu. Maciej Czamara
  • Obsługa zmian przedmiotowych i podmiotowych z wykorzystaniem długoterminowych transakcji. Maciej Czamara
  • E-usługi obsługi komorników, rzeczoznawców majątkowych, narad koordynacyjnych oraz klientów ośrodka. Katarzyna Wykręt

Przerwa kawowa 10 min

13:20 – 14:05     Panel nieruchomości:

  • Planowanie wykorzystania zasobu nieruchomości w systemie Comarch ERGO. Robert Podłucki
  • E-usługi udostępniania informacji o zasobu nieruchomości w zakresie planowania jego wykorzystania, przetargów publicznych oraz ofert inwestycyjnych. Robert Podłucki

Przerwa kawowa 10 min

14:15 – 15:20     Panel gospodarki przestrzennej:

  • Wykorzystanie plików XML uchwał w generowaniu dokumentów planistycznych. Roman Orlikowski
  • Chmura obliczeniowa administracji publicznej. Krzysztof Marciniak, Oracle
  • Comarch ERGO 3D jako platforma dostępu do danych pochodzących ze skaningu oraz ich wykorzystania do aktualizacji rejestrów publicznych. Adam Ramza

Zakończenie konferencji

15:20 – 15:50     Lunch

 W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 12 687 76 31 lub mailowy: konferencja@comarch.pl

Partner konferencji: