Roadshow Katowice

Katowice, 25.01.2018

Serdecznie zapraszamy na konferencję pt. „Wykorzystanie zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zintegrowanej gospodarce przestrzennej”, która odbędzie się 25 stycznia 2018 r. w Hotelu Altus w Katowicach (obecna nazwa Courtyard by Marriott Katowice City Center) ul. Uniwersytecka 13.

Tematyka zainteresuje przede wszystkim osoby odpowiedzialne w jednostkach samorządu terytorialnego za podejmowanie kluczowych decyzji w zakresie geodezji i kartografii, gospodarowania zasobem nieruchomości oraz planowania przestrzennego.

Dzięki udziałowi w tym wydarzeniu dowiecie się Państwo, w jaki sposób zbudować samorządowe Centrum Usług Wspólnych z wykorzystaniem nowoczesnej platformy gospodarki przestrzennej Comarch ERGO.

Agenda:

9:30-10:00        Rejestracja

10:00-10:20      Panel ogólny:

 • Comarch ERGO jako elektroniczna platforma budowy CUW gospodarki przestrzennej. Paweł Szmajda

10:20-11:50        Panel geodezyjny:

 • Elektroniczne konto geodety jako bezpłatna platforma e-usług aktualizacji baz danych BDOT500, GESUT i EGiB zapewniająca synchronizację zmian wykonywanych przez różnych wykonawców prac geodezyjnych. Maciej Czamara
 • E-usługi obsługi komorników, rzeczoznawców majątkowych, narad koordynacyjnych oraz klientów ośrodka. Katarzyna Wykręt
 • Automatyzacja przygotowania produktów kartograficznych w systemie Comarch ERGO – wykorzystanie automatycznej redakcji map do generowania plików GML. DXF, GeoTIFF. Maciej Czamara
 • Obsługa zmian podmiotowych z wykorzystaniem długoterminowych transakcji. Maciej Czamara

Przerwa kawowa

12:00 – 13:00      Panel nieruchomości:

 • Planowanie wykorzystania zasobu nieruchomości w systemie Comarch ERGO. Robert Podłucki
 • E-usługi udostępniania informacji o zasobie nieruchomości w zakresie planowania jego wykorzystania, przetargów publicznych oraz ofert inwestycyjnych. Robert Podłucki
 • Analizowanie i raportowanie zasobu nieruchomości. Robert Podłucki
Przerwa kawowa

13:10 – 13:50     Panel planowanie przestrzenne:
 • Wykorzystanie plików XML uchwał w generowaniu dokumentów planistycznych. Roman Orlikowski
 • Prowadzenie rejestrów planistycznych w systemie Comarch ERGO. Roman Orlikowski

13:50 – 15:05     Panel zarządzanie danymi przestrzennymi:

 • Wykorzystanie platformy Oracle w zintegrowanej gospodarce przestrzennej. Tomasz Murtaś
 • Standaryzacja dostępu do informacji zgromadzonych w Comarch ERGO. Funkcjonalności BI. Prezentacja na bazie zrealizowanego wdrożenia. Paweł Szmajda
 • Wykorzystywanie plików wektorowych, rastrowych i gisowych w codziennej pracy użytkowników poprzez tworzenie prywatnych lub publicznych zasobów danych przestrzennych. Roman Orlikowski
 • Comarch ERGO 3D jako platforma dostępu do danych pochodzących ze skaningu oraz ich wykorzystania do aktualizacji rejestrów i ewidencji. Adam Ramza

Zakończenie konferencji

15:05 – 15:30     Lunch

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 12 687 76 31 lub mailowy: konferencja@comarch.pl

Partner konferencji: