Roadshow Białystok

Białystok, 01.03.2018

Serdecznie zapraszamy na konferencję pt. „Wykorzystanie zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zintegrowanej gospodarce przestrzennej”, która odbędzie się 1 marca 2018 r. w Hotelu 3 Trio w Białymstoku ul. Hurtowa 3, Białystok, www.hotel3trio.pl

Tematyka zainteresuje przede wszystkim osoby odpowiedzialne w jednostkach samorządu terytorialnego za podejmowanie kluczowych decyzji w zakresie geodezji i kartografii, gospodarowania zasobem nieruchomości oraz planowania przestrzennego. Dzięki udziałowi w tym wydarzeniu dowiecie się Państwo, w jaki sposób zbudować samorządowe Centrum Usług Wspólnych z wykorzystaniem nowoczesnej platformy gospodarki przestrzennej Comarch ERGO. Konferencja jest bezpłatna.

Agenda:

9:30-10:00        Rejestracja

10:00-10:50        Panel ogólny:

  • Comarch ERGO jako elektroniczna platforma prowadzenia zintegrowanej gospodarki przestrzennej. Prezentacja systemu on-line. Paweł Szmajda

11:50-13:10        Panel geodezyjny:

  • Elektroniczne konto geodety jako darmowa platforma e-usług aktualizacji baz danych mapy zasadniczej. Prezentacja przykładowego procesu aktualizacji baz danych zasobu. Paweł Tkaczyk
  • Obsługa zmian przedmiotowych i podmiotowych z wykorzystaniem długoterminowych transakcji. Paweł Tkaczyk
  • E-usługi obsługi komorników, rzeczoznawców majątkowych, narad koordynacyjnych oraz klientów ośrodka. Katarzyna Wykret

Przerwa kawowa 10 min

13:20 – 14:05     Panel nieruchomości:

  • Planowanie wykorzystania zasobu nieruchomości w systemie Comarch ERGO. Robert Podłucki
  • E-usługi udostępniania informacji o zasobu nieruchomości w zakresie planowania jego wykorzystania, przetargów publicznych oraz ofert inwestycyjnych. Robert Podłucki


Przerwa kawowa 10 min

14:15 – 15:20  Panel gospodarki przestrzennej:

  • Wykorzystanie plików XML uchwał w generowaniu dokumentów planistycznych. Roman Orlikowski
  • Prezentacja partnera: Chmura obliczeniowa w administracji publicznej, Justyna Kowalczewska
  • Comarch ERGO 3D jako platforma dostępu do danych pochodzących ze skaningu oraz ich wykorzystania do aktualizacji rejestrów publicznych. Adam Ramza

Zakończenie konferencji

15:20 – 15:50     Lunch


W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 12 687 76 31 lub mailowy: konferencja@comarch.pl

Partner konferencji:Honorowy Patronat Marszałka Województwa Podlaskiego:

Patronat horonowy

Zobacz relację z konferencji: