Scentralizowane zarządzanie danymi przestrzennymi

ERGO wykorzystuje technologię GIS typu Open Source zapewniającą otwartość, skalowalność oraz niskie koszty wdrożenia i utrzymania systemu. System zapewnia scentralizowane zarządzanie danymi przestrzennymi jego systemów dziedzinowych oraz zewnętrznymi źródłami danych GIS dostępnymi w postaci baz danych, plików lub usług WMS/WFS.

Jeden, wspólny komponent mapowy

ERGO posiada wbudowany komponent mapowy, dostępny w każdym systemie dziedzinowym. Zakres funkcji dostępnych z poziomu komponentu mapowego zależy od rodzaju systemu dziedzinowego oraz uprawnień przyznanych użytkownikowi. Zawiera on narzędzia umożliwiające wyświetlanie map, ich edycję, drukowanie oraz wyszukiwanie informacji. Administratorzy systemu posiadają pełną kontrolę nad komponentami mapowymi dostępnymi w poszczególnych systemach dziedzinowych oraz w Geoportalach wewnętrznych i publicznych.

Pełna konfiguracja map tematycznych

ERGO posiada specjalistyczne narzędzia konfiguracyjne dostępne dla administratorów systemu, zapewniające przygotowanie odpowiednich kompozycji mapowych dostępnych w jego systemach dziedzinowych. Legendy wyświetlanych map tematycznych są w pełni konfigurowalne. Dodatkowo można zdefiniować podkłady tłowe (base map), ułatwiające szybką zmianę kompozycji mapowych. Definicja wyświetlanych map tematycznych przechowywana jest w formacie SLD (Styled Layer Descriptor).

Pełna konfiguracja funkcji edycyjnych mapy

ERGO dostarcza specjalistyczne narzędzia edycyjne map. Aby ułatwić użytkownikom pracę, administratorzy systemu mogą zdefiniować zasady edycji map w poszczególnych systemach dziedzinowych. Mogą definiować zasady snapowania do warstw, związki topologiczne pomiędzy obiektami oraz zasady wspólnej edycji węzłów obiektów. Wybranie obiektu do edycji powoduje automatyczne podczytanie tej konfiguracji. Dodatkowo, dla przyspieszenia edycji obiektów, dostępne są skróty klawiaturowe.

Dane referencyjne w funkcjach edycyjnych mapy

Funkcje edycyjne komponentu mapowego zapewniają bezpośrednie wykorzystanie danych referencyjnych dla celów tworzenia obiektów w jego systemach dziedzinowych. Wystarczy wskazać na mapie interesujący użytkownika obiekt referencyjny (np. chodnik z BDOT500, czy przewód kanalizacyjny z GESUT), a system automatycznie wykorzysta jego geometrię do założenia odpowiedniego obiektu w systemie dziedzinowym.

Wyświetlanie na mapie plików z lokalnego dysku 

Komponent mapowy umożliwia użytkownikom podłączanie i wyświetlanie na mapie plików, zawierających dane przestrzenne zapisane w formatach TXT, TIFF, GeoTIFF, JPG, SHP i DXF. Każdy użytkownik systemu może posiadać prywatne zasoby przestrzenne tych plików, którymi może indywidualnie zarządzać. Podłączanie plików z lokalnego dysku nie wymaga konwersji tych danych ani użycia dodatkowego oprogramowania.

Kalibracja plików rastrowych 

Podłączone pliki rastrowe mogą być w łatwy sposób kalibrowane bezpośrednio z poziomu komponentu mapowego. System udostępnia transformacje Helmerta i afiniczne oraz pozwala na pełną kontrolę procesu kalibracji (średni błąd wpasowania rastra oraz błędy wpasowania dla poszczególnych punktów wpasowania). Pozwala także na wygenerowanie raportu z kalibracji, do którego użytkownik posiada zawsze dostęp.

Automatyczne generowanie produktów kartograficznych

ERGO zapewnia automatyczne generowanie produktów kartograficznych (formaty PDF, DXF i GeoTIFF) na podstawie zdefiniowanych szablonów wydruków. Generowane przez system wydruki są automatycznie stylizowane, redagowane i opisywane marginaliami. W szczególności system pozwala na automatyczne generowanie standardowych wydruków kartograficznych mapy zasadniczej, bez konieczności prowadzenia warstwy redakcyjnej. Stylizacja generowanych wydruków opisana jest w formacie SLD.

Zasoby przestrzenne

Moduł udostępnia administratorom możliwość centralnego zarządzania udostępnianiem plików zapisanych w formatach GeoTIFF, DXF i SHP. System dostarcza narzędzia administracyjne, nie wymagające posiadania specjalistycznej wiedzy z zakresu konfiguracji serwera danych przestrzennych. Scentralizowane zarządzanie danymi przestrzennymi zapewnia administratorom pełną kontrolę nad tym, z jakich źródeł zewnętrznych korzystają użytkownicy systemu w ich kompozycjach mapowych. Można określić, czy dane pochodzące z plików zewnętrznych dostępne są w postaci jednej warstwy w legendzie, czy też każdy plik ma być prezentowany jako oddzielna warstwa.

Atlas

Moduł pozwala użytkownikom na zarządzanie danymi przestrzennymi w sposób typowy dla technologii GIS, dostępnej w programach GIS typu desktop. Administratorzy systemu mogą definiować klasy obiektów (Feature Class Definition), określać ich atrybuty, sposób stylizacji na mapach, uprawnienia dostępu, zasady edycji, szablony wydruków itp. System zapewnia import danych pochodzących z plików w formatach SHP/DBF wraz z możliwością określenia mapowania atrybutów obiektów. Pozwala także na automatyczne utworzenie warstw na podstawie definicji struktury danych zawartych w tych plikach.

Szkicownik

Szkicownik zapewnia użytkownikom kreślenie na mapie dowolnych obiektów, strzałek i adnotacji. Moduł dostarcza zaawansowane funkcje typowe dla systemów klasy CAD, zapewniające praktycznie nieograniczone kreślenie na mapie, z wykorzystaniem funkcji snapowania do istniejących na mapie obiektów.

GeoIntegrator

Moduł udostępnia użytkownikom funkcjonalności zapewniające przeszukiwanie danych zawartych w rejestrach i ewidencjach systemu. Użytkownicy mogą definiować zakres przeszukiwanych rejestrów oraz obszar wyszukiwania, poprzez jego określenie na mapie. Parametry wyszukiwania mogą być zapamiętywane do wielokrotnego wykorzystania. Po wykonaniu analizy, użytkownik systemu może przeglądać znalezione informacje, lokalizować je na mapie oraz posiada możliwość bezpośredniego podglądu tych informacji w systemach dziedzinowych. Z tego poziomu, użytkownik może automatycznie wydrukować wszystkie dokumenty graficzne i opisowe dotyczące znalezionych informacji.

Geoportal wewnętrzny urzędu

Geoportal wewnętrzny jest ściśle zintegrowany z systemami dziedzinowymi ERGO, zapewniając integrację danych przestrzennych pochodzących z rejestrów i ewidencji. Z poziomu Geoportalu system umożliwia podgląd informacji o wskazanym na mapie obiekcie bezpośrednio w danym systemie dziedzinowym. W przypadku wdrożenia systemu w modelu korporacyjnym (np. powiatowo-gminne centrum usług wspólnych gospodarki przestrzennej), każda jednostka może posiadać swój własny Geoportal wewnętrzny.

Geoportal publiczny

Geoportal publiczny (zewnętrzny), zapewnia dostęp do informacji o charakterze publicznym pochodzących z rejestrów i ewidencji prowadzonych w ramach poszczególnych systemów dziedzinowych. Wygląd Geoportalu jest dostosowywany do potrzeb klienta. W przypadku wdrożenia systemu w modelu korporacyjnym, każda jednostka może posiadać swój własny Geoportal publiczny.