GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

Comarch ERGO dostarcza moduły do prowadzenia zasobu nieruchomości, naliczania opłat z tytułu użytkowania wieczystego, zarządu trwałego, dzierżawy i najmu oraz umożliwia planowanie wykorzystania zasobu nieruchomości. Wszystkie dane zgromadzone w systemie prezentowane są w postaci mapach tematycznych. Comarch ERGO gwarantuje, że dane prowadzone w poszczególnych modułach są spójne i wzajemnie referencyjne, dając kompleksowy obraz stanu gospodarowania nieruchomościami.