EWIDENCJA MIEJSCOWOŚCI, ULIC I ADRESÓW

Ewidencja miejscowości, ulic i adresów (EMUiA) to podstawowa baza referencyjna dla wielu rejestrów publicznych, zapewniająca odniesienie przestrzenne dla zawartych w nich danych. Aktualność, wiarygodność i dostępność bazy adresowej ma decydujący wpływ na sprawną obsługę obywateli i przedsiębiorców w urzędzie. Numery porządkowe budynków pozwalają integrować dane pochodzące z wielu rejestrów publicznych, zapewniając dostęp do zintegrowanej informacji wykorzystywanej w procedurach administracyjnych.

Prowadzenie EMUiA

Moduł umożliwia prowadzenie i udostępnianie bazy danych EMUiA zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów. Zgodnie z tym rozporządzeniem, ERGO zapewnia prowadzenie tej ewidencji z wykorzystaniem referencyjnych rejestrów publicznych takich jak ewidencja gruntów i budynków, rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, BDOT 500, BDOT 10K czy ortofotomapy.

EMUiA – podstawowa baza referencyjna dla rejestrów publicznych

EMUiA jest podstawową bazą referencyjną dla innych rejestrów i ewidencji systemu ERGO. Dzięki temu, możliwe jest wyszukiwanie danych w rejestrach i ewidencjach na podstawie numerów porządkowych budynków. Moduł udostępnia rejestrom i ewidencjom systemu ERGO funkcje geokodowania, zapewniające powiązanie danych i dokumentów z numerami porządkowymi budynków. Dzięki temu, dane w rejestrach publicznych posiadają właściwe odniesienie przestrzenne i mogą być wizualizowane na mapie oraz wyszukiwanie z wykorzystaniem operatorów przestrzennych.

Ścisła integracja EMUiA z EGiB

Moduł jest ściśle zintegrowany z ewidencją gruntów i budynków, zapewniając powiązanie numeru porządkowego budynku z działką ewidencyjną. System umożliwia wyszukiwanie numerów porządkowych budynków poprzez podanie numeru działki ewidencyjnej i odwrotnie. Moduł posiada funkcje kontroli, informujące o niespójnościach pomiędzy danymi numeracji porządkowej budynków a danymi dotyczącymi adresów działek i budynków znajdującymi się w bazie danych EGiB.

Obsługa spraw

Moduł wspiera prowadzenie spraw związanych nadawaniem numerów porządkowych budynków, umożliwiając automatyczne generowanie dokumentów związanych z obsługą tych spraw takich jak np. zawiadomienie o nadaniu numeru porządkowego. Rejestracja wniosku o nadanie numeru porządkowego budynku umożliwia podanie numeru działki ewidencyjnej z EGiB, wraz z możliwością bezpośredniego podglądu danych właściciela działki ewidencyjnej dla której rejestrowany jest wniosek. System pozwala także na ewidencjonowanie prognozowanych numerów porządkowych. W przypadku rejestracji wniosku o nadanie numeru porządkowego budynku w działce ewidencyjnej, dla której zdefiniowano wcześniej prognozowany numer porządkowy, system pozwala na automatyczne przejęcie tego numeru do rejestrowanej sprawy.

Integracja z PRG

Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 6 oraz ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012 r., w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, gminy mają obowiązek przekazywać do państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (PRG) nowe lub zmienione dane ewidencji dotyczące adresów i ich lokalizacji przestrzennej. Moduł zapewnia taką integrację z wykorzystaniem e-Usług.

Wgląd w dane historyczne

Moduł zapewnia możliwość przeglądania danych EMUiA, w tym przeglądanie danych historycznych, ich analizowanie, generowanie raportów i zestawień. Wyniki tych analiz mogą być pobierane do plików w standardowych formatach takich jak PDF, Excell czy HTML. W szczególności użytkownicy posiadają możliwość wygenerowania mapy adresowej według stanu na zadany moment w przeszłości.

Publikacja na Geoportalu i e-usługi

Dane EMUiA są na bieżąco publikowane na Geoportalu systemu ERGO, zapewniając obywatelom dostęp do zintegrowanych danych publicznych rejestrów i ewidencji systemu ERGO. System jest zintegrowany z platformą e-PUAP, pozwalając na obsługę elektronicznych wniosków związanych z prowadzeniem numeracji porządkowej budynków.