Comarch ERGO 3D

Comarch ERGO 3D zapewnia wizualizację kolorowej chmury punktów i panoram fotograficznych 360° z poziomu przeglądarki internetowej. System umożliwia wykonywanie pomiarów oraz wykorzystanie danych 3D do zakładania i aktualizacji rejestrów i ewidencji. Moduł dostępny jest we wszystkich systemach dziedzinowych Comarch ERGO, zapewniając wykorzystywanie danych 3D w codziennej pracy urzędów.

Comarch ERGO 3D umożliwia uruchomienie nowoczesnego geoportalu 3D zapewniającego wydajny dostęp do zintegrowanych danych 3D chmury punktów oraz wysokorozdzielczych panoram z poziomu przeglądarki internetowej. System zapewnia jego użytkownikom możliwość przeprowadzania wizji lokalnych terenu bez konieczności wychodzenia z biura.

Wykonujemy pomiary specjalistycznymi pojazdami i dostarczamy ich wyniki w postaci kolorowej chmury trójwymiarowych punktów i panoram fotograficznych 360°, odwzorowujących z wysoką dokładnością inwentaryzowany pas drogowy wraz ze wszystkimi widocznymi obiektami.