ZAMIAST KUPOWAĆ WIELE RÓŻNYCH PROGRAMÓW, MOŻESZ KUPIĆ ERGO

ZAMIAST POZYSKIWAĆ WIELOKROTNIE TE SAME DANE, MOŻESZ POZYSKAĆ JE RAZ DO ERGO

ZAMIAST UTRZYMYWAĆ WIELE RÓŻNYCH PROGRAMÓW, MOŻESZ UTRZYMYWAĆ ERGO

Poznaj zalety ERGO!

Dla Zarządzających

SZYBSZE PROCEDURY ADMINISTRACYJNE

 • wykorzystanie aktualnej i wiarygodnej informacji dla celów decyzyjnych
 • standaryzacja i automatyzacja procedur administracyjnych
 • zwiększenie efektywności i jakości i usług
 • możliwość kontroli i rozliczalności procesów i urzędników

NISKIE KOSZTY UTRZYMANIA SYSTEMU

 • niższe koszty wdrożenia dzięki możliwości zakupu jednego systemu dla wielu wydziałów i jednostek samorządowych
 • niższe koszty operacyjne dzięki współużytkowaniu sprzętu, oprogramowania i danych
 • lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów ludzkich dzięki eliminacji duplikowanych, realizowanych w wielu miejscach czynności

Dla Administratorów

JEDNOLITE ZARZĄDZANIE INFRASTRUKTURĄ IT

 • jeden system administracji rejestrami
 • brak konieczności instalacji oprogramowania na komputerach klienckich
 • brak konieczności kopiowania danych pomiędzy rejestrami
 • łatwość zarządzania zmianą dzięki zintegrowanemu środowisku informatycznemu

JEDNOLITE STANDARDY BEZPIECZEŃSTWA

 • bezpieczeństwo systemu gwarantowane przez bazę Oracle
 • możliwość uruchomienia systemu w środowisku HA
 • monitorowanie wszystkich aktywności użytkowników
 • pełna skalowalność pionowa i pozioma

Dla użytkowników systemu

DLA PRACOWNIKÓW URZĘDU

 • dostęp do aktualnej informacji w rejestrach i ewidencjach
 • standaryzacja interfejsów wszystkich rejestrów
 • ścisła integracja rejestrów z mapą
 • automatyzacja generowania dokumentów (wypisy, wyrysy, decyzje itp.)

DLA KLIENTÓW URZĘDU

 • e-Uslugi zapewniające elektroniczną komunikację z urzędem
 • szybsze procedury administracyjne
 • dostęp do wiarygodnych danych systemu z poziomu Geoportalu
 • kompletna informacja publiczna z poziomu Geoportalu