DEMOGRAFIA

Głównym zadaniem systemu jest umożliwienie importu danych pochodzących z ewidencji ludności, pozbawionych danych osobowych, zawierających dane dotyczące adresu osoby, jej wieku oraz płci. Integracja danych dotyczących ludności z ewidencją miejscowości ulic i adresów pozwala na wykonywanie szczegółowych analiz demograficznych na zdefiniowanych w module obszarach lub też z wykorzystaniem obszarów pochodzących z systemów zewnętrznych, np. z obszarów zagrożonych zalaniem z systemu ISOK. Użytkownik posiada możliwość określenia przedziałów wiekowych ludności oraz płci, w ramach których wykonywana jest analiza demograficzna. System pozwala także na przechowanie danych historycznych tak, aby możliwe było wykonywanie analiz demograficznych w ujęciu czasoprzestrzennym.

Szkoły i placówki oświatowe

System pozwala na prowadzenie rejestru szkół i placówek oświatowych oraz obwodów i zespołów szkół i placówek oświatowych. Odniesienie przestrzenne obwodów placówek oświatowych do danych pochodzących z ewidencji miejscowości, ulic i adresów, pozwala na wykonywanie szczegółowych analiz demograficznych dotyczących dzieci i młodzieży szkolnej.

Okręgi wyborcze

Moduł umożliwia prowadzenie rejestru okręgów wyborczych oraz zapewnia wykonywanie analiz demograficznych w zdefiniowanych okręgach.

Obwody spisowe

Moduł umożliwia prowadzenie rejestru obwodów spisowych oraz zapewnia wykonywanie analiz demograficznych w zdefiniowanych okręgach.