Jedyny w Polsce system do zintegrowanego prowadzenia ponad 60 rejestrów publicznych gospodarki przestrzennej

Zintegrowana platforma informatyczna

Skuteczność realizacji zadań związanych z gospodarką przestrzenną wymaga dostępu do aktualnych informacji o przestrzeni z rejestrów publicznych. W osiągnięciu celu pomaga Comarch ERGO – zintegrowana platforma informatyczna gospodarki przestrzennej gminy, powiatu, województwa.

Kompleksowe rozwiązanie

System standaryzuje opis przestrzeni gminy, powiatu i województwa, gwarantując wymierne korzyści ekonomiczne. Dzięki Comarch ERGO jednostki samorządowe mogą posiadać jednolitą zintegrowaną platformę prowadzenia ponad 60 wymaganych prawem rejestrów i ewidencji.

Nowoczesna technologia

Comarch ERGO to system modułowy, umożliwiający współpracę urzędów gmin, powiatów i województwa oraz jednostek z nimi powiązanych. Zbudowany jest w modelu prywatnej chmury obliczeniowej administracji publicznej. Jest dostępny w infrastrukturze zamawiającego lub w modelu Saas. Może funkcjonować jako elektroniczna platforma centrum usług wspólnych gospodarki przestrzennej wielu jednostek administracji publicznej.

Ergonomia pracy

Comarch ERGO ma przyjazny użytkownikowi interfejs, dostępny z poziomu przeglądarki internetowej. Posiada standaryzowane funkcje edycyjne, informacyjne i analityczne gwarantujące ergonomię użytkowania systemu.

Dlaczego Comarch ERGO?

__certificate

Zgodność z przepisami prawa

Comarch ERGO automatyzuje prowadzenie dokumentacji wymaganych prawem ponad 60 rejestrów i ewidencji. Połączenie obsługi procedur administracyjnych z procedurami prowadzenia rejestrów publicznych powoduje, że generowane przez system dokumenty i raporty są zawsze wiarygodne.

__agreement

Zgodność z Krajowymi Ramami Interoperacyjności

Comarch ERGO gwarantuje interoperacyjność i referencyjność rejestrów i ewidencji wykorzystywanych w gospodarce przestrzennej. System zapewnia bezpośrednie wykorzystanie aktualnych danych rejestrów publicznych w podejmowaniu decyzji prawnych, administracyjnych i gospodarczych.

__map

Dostęp do wszystkich informacji z poziomu mapy

ERGO zapewnia odniesienie przestrzenne danych zawartych w rejestrach i ewidencjach. Prezentuje aktualne dane zawarte w rejestrach i ewidencjach systemu w postaci map tematycznych.

Architektura Comarch ERGO

Architektura korporacyjna

Comarch ERGO zapewnia centralizację gromadzonych w nim danych przy jednoczesnym rozproszeniu dostępności usług pozwalających na formalne zarządzanie zasobami przez upoważnione jednostki. Comarch ERGO może obsługiwać wszystkie wydziały samorządu oraz jednostki z nim powiązane. System stanowi elektroniczną platformę centrum usług wspólnych gospodarki przestrzennej.

Architektura modułowa

Comarch ERGO posiada budowę modułową składającą się ze zintegrowanych systemów dziedzinowych, które odpowiedziale są za poszczególne obszary gospodarki przestrzennej. Systemy dziedzinowe zapewniają prowadzenie wymaganych prawem rejestrów i ewidencji, gwarantując referencyjność danych i usług rejestrów.

Przeglądarka Internetowa

ERGO zbudowany jest w technologii WWW. Oznacza to, że wszystkie funkcje systemu dostępne są przez przeglądarkę internetową, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na komputerze użytkownika. System dostarcza zaawansowane interfejsy pozwalające na zdalną edycję danych, ich wyszukiwanie, analizowanie i raportowanie.

Bezpieczeństwo systemu Comarch ERGO

__badge

Comarch ERGO posiada funkcję pojedynczego logowania (ang. single sign-on, SSO) do wszystkich jego autoryzowanych systemów dziedzinowych.

Użytkownicy modułów Comarch ERGO posiadają pojedyncze dane uwierzytelniające, zapewniające dostęp do zasobów systemu.

ERGO pozwala administratorom na definiowanie hierarchii poszczególnych poziomów administracji systemem zgodnie z odpowiedzialnością jednostek i ich wydziałów.

Zarządzanie użytkownikami odbywa się poprzez przypisywanie im określonych ról i przyporządkowywanie ich do grup.

__cube

System przechowuje informacje dotyczące danych osobowych wprowadzonych do systemu oraz informacje o udostępnieniu danych osobowych osobom trzecim zgodnie z obowiązującym prawem.

ERGO gwarantuje wymagany KRI poziom bezpieczeństwa systemu.

Zawiera zaawansowane funkcje analityczne, zapewniające generowanie raportów dotyczących aktywności użytkowników, które mogą być przesłane automatycznie do administratorów systemu.

ERGO może być uruchomione w środowisku wysokodostępnym (HA), gwarantującym niezawodność działania systemu i wydajną pracę wszystkich jego użytkowników.

Zalety systemu Comarch ERGO:

  • Niskie koszty utrzymania systemu
  • Efektywne zarządzanie infrastrukturą IT
  • Wysoki standard bezpieczeństwa danych
  • Ścisła integracja rejestrów z mapą
  • Jednolite środowisko pracy
  • Przyjazny interfejs 

W systemie na dzień dzisiejszy zarejestrowano:

Blisko 8000 objazdów dróg

13000 usterek i awarii drogowych

Ponad 3500 zajęć pasa drogowego

Ufają nam:

Powiat kłodzki

Powiat dzierżoniowski

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

Miasto Grudziądz

Woj. kujawsko-pomorskie

Powiat łukowski

Powiat bielski