BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Comarch ERGO posiada moduły odpowiedzialne za gromadzenie podstawowych informacji związanych z bezpieczeństwem publicznym, wraz z odniesieniem przestrzennym, dotyczących:

  • jednostek sprzętu ciężkiego,
  • jednostek sił i środków,
  • punktów czerpania wody,
  • obiektów użyteczności publicznej,
  • toksycznych środków produkcji.

System jest ściśle zintegrowany z modułem analiz demograficznych i pozwala na wykonywanie tego typu analiz na zadanych obszarach, z uwzględnieniem definiowanych kryteriów wiekowych oraz płci.