Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

 

Comarch jest liderem rozwiązań IT dla administracji publicznej. Firma oferuje platformę Comarch ERGO, która wspiera prowadzenie ponad 60 rejestrów i ewidencji gospodarki przestrzennej. Jest to rozwiązanie poprawiające efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w zakresie zarządzania nieruchomościami, wpisując się tym samym w program PO WER Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

 

Funkcjonalności w modelu SaaS w zakresie zarządzania nieruchomościami, szczególnie w zakresie gospodarowania lokalami użytkowanymi

 

Udostępnianie informacji o nieruchomościach

 

Comarch ERGO pozwala na udostępnianie informacji o wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawy lub najmu. System udostępnia informacje o ogłoszonych przetargach dotyczących sprzedaży, wynajmu, dzierżawy nieruchomości. Nasze rozwiązanie pomaga sporządzać i promować informacje o ofertach inwestycyjnych. Platforma Comarch ERGO daje możliwość zakładania kont przez użytkowników i subskrybowania informacji o planowanych i aktualnych przetargach na nieruchomości. System pozwala na automatyczne wyświetlanie informacji na geoportalu publicznym oraz podłączenie dowolnych warstw.

 

Prowadzenie zasobu nieruchomości i rejestru gruntów oddanych
w użytkowanie wieczyste

 

Comarch ERGO zapewnia automatyczną synchronizację z danymi Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB). System pozwala przechowywać informacje dotyczące danych gruntów, budynków oraz lokali, w tym: pełnych danych ewidencyjnych podmiotowych i przedmiotowych, dowolnych atrybutów definiowanych przez użytkownika, informacji o zagospodarowaniu działki oraz funkcjach planistycznych, zdjęć, dokumentacji, wycen i wartości nieruchomości.

Rozwiązanie oferuje wykonywanie dowolnych analiz, zestawień i raportów wraz z ich wizualizacją na mapie oraz z uwzględnieniem zakresu dat i zakresu wyszukiwanych danych poprzez ich określenie na mapie. Comarch ERGO umożliwia ewidencjonowanie postępowań sądowych, administracyjnych i zgłoszonych roszczeń do nieruchomości oraz dowolnych form prawnych władania nieruchomością z określeniem jej geometrii na mapie (np. służebność). Platforma daje dostęp użytkownikom do wszystkich informacji z poziomu mapy.

 

Planowanie i wykorzystanie zasobu nieruchomości

 

Comarch ERGO pozwala automatycznie sporządzać zestawienia stanu gruntów na określony przez użytkownika dzień. Platforma daje możliwość tworzenia planu zagospodarowania zasobem nieruchomości. 

Rozwiązanie pozwala ustalić prognozy dotyczące kosztów gospodarowania zasobem nieruchomości. System umożliwia sporządzanie prognozy udostępniania nieruchomości z zasobu nieruchomości, np. daty obowiązywania poszczególnych praw do nieruchomości.

Comarch usprawni zarządzanie zasobem nieruchomości
w Bydgoszczy i Toruniu

Comarch podpisał umowy na dostawę specjalistycznych systemów udostępniania informacji o nieruchomościach dla Bydgoszczy i Torunia.  Rozwiązanie Comarch ERGO będzie stanowiło bazę danych o miejskich nieruchomościach. System zapewni jej automatyczną synchronizację z danymi ewidencji gruntów i budynków. Dodatkowo w Bydgoszczy oprogramowanie zostanie zintegrowane z systemem EZD, z którego korzysta obecnie samorząd.

W ramach projektu przewidziane jest wdrożenie e-usług, zapewniających mieszkańcom i przedsiębiorcom dostęp do pełnej informacji dotyczących: gruntów, budynków i lokali przeznaczonych do zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia, związanych z nimi aktualnych postępowań przetargowych oraz ofert inwestycyjnych.

System dostarczy także kompleksowej wiedzy o wartościach nieruchomości oraz kosztach związanych z ich gospodarowaniem. Wdrożenie systemu przyczyni się do usprawnienia procesów związanych z określeniem wysokości opłat z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, dzierżaw i najmów. Po jego zakończeniu, wszystkie dane zgromadzone w systemie będą prezentowane w postaci czytelnych map tematycznych. 
Wbudowane narzędzia analityczne pozwolą na przeszukiwanie zasobów z uwzględnieniem kryteriów przedmiotowych i podmiotowych oraz zakresów czasoprzestrzennych. Wdrożenie systemu usprawni tworzenie raportów obrazujących stan zasobu nieruchomości w danym okresie czasu, zautomatyzuje procesy związane z przygotowaniem planów wykorzystania zasobu nieruchomości, w tym przygotowanie wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wynajęcia lub wydzierżawienia, a także wesprze procesy związane regulacją stanów prawnych oraz roszczeniami do nieruchomości. System zapewni prowadzenie zasobu oraz wsparcie realizacji wszystkich zadań wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

– Dzięki systemowi każdy mieszkaniec, który ma dostęp do Internetu, będzie mógł swobodnie wyszukiwać i przeglądać informacje o nieruchomościach, które gmina wystawia na sprzedaż lub udostępnia jako przedmiot dzierżawy, najmu lub miejsce pod inwestycje. Comarch opracuje aplikację webową, którą będzie dostępna na komputerach i urządzeniach mobilnych. W systemie zainteresowani znajdą wiarygodną i aktualną informację o stanie obiektów, wprowadzonych do bazy. Na portalu mapowym, bez potrzeby wizyty w urzędzie, będzie można sprawdzić, jak nieruchomość została ujęta w planie zagospodarowania przestrzennego, o ile gmina już go uchwaliła, jaka jest jej powierzchnia, stan prawny i techniczny, na jaki okres można wynająć nieruchomość oraz jaka jest cena i wadium. Dodatkowo baza będzie zawierać zdjęcia nieruchomości. Do dyspozycji kupujących udostępniona zostanie również wyszukiwarka, która umożliwi filtrowanie nieruchomości po typie lub trybie najmu lub dzierżawy – zaznacza Piotr Konstanty Dyrektor Wydziału Informatyki Urzędu Miasta Torunia.

– Wdrożenie systemu jest kolejnym krokiem w kierunku zbudowania przez nasz urząd kompleksowego systemu zarządzania nieruchomościami gminnymi i skarbu państwa. Konieczność integracji procesów związanych z prowadzeniem zasobu nieruchomości z procesami ich udostępniania oraz pobierania opłat z tego tytułu jest wyzwaniem, przed którym stoi każdy urząd. Mamy nadzieję, że wdrożenie systemu pozwoli zainteresowanym uzyskać pełną wiedzę o ofercie Miasta w zakresie nieruchomości – mówi Janusz Popielewski, Dyrektor Wydziału Informatyki Urzędu Miasta Bydgoszczy.

Obydwie umowy finansowane są ze środków unijnych, w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Celem tego działania jest usprawnienie zarządzania zasobem nieruchomości gminy i skarbu państwa, wsparcie procesów związanych z prowadzeniem zasobu nieruchomości, opracowywaniem planów jego wykorzystania, zwiększenie wpływów ze sprzedaży nieruchomości, ich wynajmowania i wydzierżawiania, poprawa wykorzystania pustostanów, poprawa współpracy z inwestorami oraz elektronizacja usług związanych z udostępnianiem informacji o nieruchomościach.

Wdrożenie będzie zrealizowane z wykorzystaniem platformy Comarch ERGO zapewniającej prowadzenie zintegrowanej gospodarki przestrzennej w mieście, powiecie i gminie. 

Comarch S.A. przejął Geopolis

Informujemy, że z dniem 4 kwietnia, Comarch S.A. objął 100 proc. udziałów spółki Geopolis oraz całość praw autorskich do oprogramowania ERGO.
W naszej ocenie informatyzacja administracji publicznej to obszar, który będzie się rozwijał bardzo dynamicznie, zwłaszcza w najbliższym czasie. My przygotowujemy się już do tego od wielu lat i budujemy na bazie naszej infrastruktury odpowiednie systemy, które wspomagają administrację w realizacji projektów cyfryzacji. Transakcja nabycia spółki Geopolis to duży krok w kierunku wzmocnienia pozycji Comarch w tym segmencie rozwiązań IT. Wyspecjalizowana kadra oraz dojrzały produkt oferowany przez przejętą spółkę pozwolą nam na rozbudowę portfolio Comarch a w efekcie zdobycie nowych kontraktów – mówi prof. Janusz Filipiak, założyciel i prezes Zarządu Comarch SA.

Akwizycja Geopolis jest kolejnym przejęciem Comarch w ostatnich latach. Wcześniej do Grupy Comarch dołączył niemiecki producent oprogramowania SoftM AG, szwajcarski dostawca systemów ERP A-MEA Informatik AG oraz amerykański operator systemów lojalnościowych Thanks Again.

Więcej informacji o Comarch:
Comarch został założony w 1993 roku w Krakowie, w Polsce. Prowadzi projekty dla czołowych marek z polski i świata w najważniejszych sektorach gospodarki m.in.: telekomunikacji, finansach, bankowości i ubezpieczeniach, handlu i usług, infrastruktury IT, administracji publicznej, przemyśle, ochronie zdrowia oraz w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Z usług Comarch skorzystało kilkadziesiąt tysięcy światowych marek w ponad 60 krajach na 5 kontynentach m.in.: Heathrow Airport, BP, Carrefour, Heineken, Goodyear, Pepsi, Vodafone, T-Mobile, Telefónica, E-Plus, KPN czy MTS, BNP Paribas Fortis, Alior Bank SA (Carlo Tassara Group), Allianz, Aviva, AXA, Banque Populaire des Alpes,BRE Bank,BZ WBK (Grupa Santander), CitiFinancial (Citigroup), Delta Lloyd Life, Deutsche Bank PBC, ING Insurance. Zajmuje wysokie pozycje w rankingach analityków IT m.in.: Gartnera, Truffle 100, TOP 200 „Computerworld”, IDC Polskiej Akademii Nauk, EU Industrial R&D Investment Scoreboard. Corocznie Comarch inwestuje 10-15 proc. przychodów w projekty innowacyjne. W 2015 r. była to kwota 138 mln zł. Obecnie zatrudnia ponad 5400 ekspertów, w 84 biurach w 28 krajach od Malezji przez Europę aż po Chile.

Wdrożenie Comarch ERGO wśród laureatów „Skrzydeł IT w administracji”

Podczas odbywającej się w Zakopanem konferencji „IT w administracji”, przyznano nagrody „Skrzydła IT w Administracji”. W kategorii e-Administracja nagrodę otrzymał Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, za „System Ewidencji i Zarządzania Drogami Wojewódzkimi Województwa Kujawsko-Pomorskiego”. Projekt został zrealizowany w oparciu o system ERGO. Nagrodę w imieniu instytucji odebrał pan Sebastian Borowiak zastępca dyrektora ds. technicznych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.

Minister Cyfryzacji Anna Streżyńska chwali Kujawsko-Pomorskie za wdrożenie SIP

Podczas spotkania z Marszałkiem Województwa Piotrem Całbeckim 11 kwietnia 2016 r., Minister Anna Streżyńska oceniła między innymi stan wdrożenia Systemu Informacji Przestrzennej. „Systemu informacji przestrzennej mogę tylko pogratulować i prosić pana marszałka, by wsparł nasze starania o zbudowanie podobnego na poziomie krajowym” – stwierdziła.